Działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni w 2007 roku / Janina Zielińska // Rocznik Gdyński. – 2008, nr 20, s. 178-182. – Il.

Działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni w 2007 roku