Emigracja i jej rola w gospodarstwie narodowem / Stanisław Głąbiński. – Warszawa:nakładem Naukowego Instytutu Emigracyjnego i Kolonjalnego. – 1931

Emigracja i jej rola w gospodarstwie narodowem / Stanisław Głąbiński. - Warszawa:nakładem Naukowego Instytutu Emigracyjnego i Kolonjalnego. - 1931