Entuzjastyczne powitanie Marsz. Piłsudskiego. Pierwszy Marszałek Polski powrócił wczoraj do stolicy // 5-ta Rano. – 1931, nr 13, s. 1

Entuzjastyczne powitanie Marsz. Piłsudskiego. Pierwszy Marszałek Polski powrócił wczoraj do stolicy // 5-ta Rano. - 1931, nr 13, s. 1

Entuzjastyczne powitanie Marsz. Piłsudskiego. Pierwszy Marszałek Polski powrócił wczoraj do stolicy // 5-ta Rano. – 1931, nr 13, s. 1