F. SKĄPSKI i S-ka, INŻYNIEROWIE Sp. Akc. GDYNIA Wykonuje wszelkie roboty wchodzące w zakres BUDOWNICTWA