Fotograficy powojennej Gdyni / Jacek Dworakowski // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 17, s. [112]-125. – Il.

Fotograficy powojennej Gdyni