Fundacja Sue Ryder dla Gdyni. Udział w rozwoju lecznictwa onkologicznego (1964-1993) / Eugenia Jordan // Rocznik Gdyński. – 1992/1993, nr 11, s. [16]-123. – Il., portr.

Fundacja Sue Ryder dla Gdyni. Udział w rozwoju lecznictwa onkologicznego (1964-1993)