dzs731

Fundacja Sue Ryder dla Gdyni. Udział w rozwoju lecznictwa onkologicznego (1964-1993)
dzs730
dzs732