dzs735

Fundacja Sue Ryder dla Gdyni. Udział w rozwoju lecznictwa onkologicznego (1964-1993)
dzs734
dzs736