Widok-ogólny-grobu-generała-Gustawa-Orlicz-Dreszera-w-Oksywiu

Widok-ogólny-cmentarza-wojskowego-na-Oksywiu
Widok-ogólny-grobu-Gustawa-Orlicz-Dreszera-na-Oksywiu.–Data-1936-1939