Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku COM – DKOM przy ul. Waszyngtona