Import artykułów kolonjalnych

Kupiectwo a Gdynia

Import artykułów kolonjalnych

Przedstawiciele handlowi wobec Gdyni