“Gazeta Gdyńska” – czy jest potrzebna? / Marek Stysiak // Gazeta Gdyńska. – 1990, nr 13, s. 2. – Il.

"Gazeta Gdyńska" - czy jest potrzebna