8188

Gdynia Główna Osobowa - miejsce tętniące życiem (wspomnienia)
8187
8189