Gdynia – miasto, miejsce, dom / Iwona Sagan // Rocznik Gdyński. – 1998, nr 13, s. [181]-189

Gdynia - miasto, miejsce, dom