Gdynia – miasto z morza – muzeum z marzeń jej mieszkańców. Muzeum Miasta Gdyni i jego działalność w nowej siedzibie / Dagmara Płaza-Opacka // Rocznik Gdyński. – 2008, nr 20, s. 13-25. – Il.

Gdynia - miasto z morza - muzeum z marzeń jej mieszkańców. Muzeum Miasta Gdyni i jego działalność w nowej siedzibie