Gdynia nad Bałtykiem / (sw.) // Kurjer Poznański. – 1918, nr 294, dod. // Kurjer-Poznański-1918,-nr-294,-dod

Gdynia nad Bałtykiem / (sw.) // Kurjer Poznański. – 1918, nr 294, dod. // Kurjer-Poznański-1918,-nr-294,-dod