Gdynia w dołach Katynia / Halina Młyńczak // Rocznik Gdyński. – 2011, nr 23, s. 145-150

Gdynia w dołach Katynia