Gdynia w latach okupacji. Działalność Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych / Bogdan Chrzanowski, Andrzej Gąsiorowski // Rocznik Gdyński. – 1989/1990, nr [105]-113

Gdynia w latach okupacji. Działalność Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych