Gdynia w literaturze młodzieżowej lat międzywojennych / Ewa Rutkiewicz // Rocznik Gdyński. – 1992/1993, s. 11, s. [187]-191. – Il.

Gdynia w literaturze młodzieżowej lat międywojennej