Gdynia w wydawnictwach albumowych / Henryk J. Jabłoński // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [195]

Gdynia w wydawnictwach albumowych