Gdynia z nagrodą za jakość życia // Ratusz. Informacje Rady i Prezydenta Gdyni. – 2019/2020, 20 grudnia – 2 stycznia, nr 1392, s. [1]