dzs163

Gdyńska biała flota 11926-1939 (3)
Gdyńska biała flota 11926-1939 (3)
dzs164