Gdyńskie amazonki / Elżbieta Ciesielska-Sołtysek // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 15, s. [303]-

Gdyńskie Amazonki