Gdyńskie Koło Plastyków im. prof. Wacława Szczeblewskiego / Barbara Letkiewicz // Rocznik Gdyński. – 1997, nr 12, s. [221]-225. – Il.

Gdyńskie Koło Plastyków im. prof. Wacława Szczeblewskiego