Gdyńskie pomniki i tablice pamiątkowe (1) / Paweł Dzianisz // Rocznik Gdyński. – 1982, nr 3, s. [124]-136. – Il.

Gdyńskie pomniki i tablice pamiątkowe (1)