GDYŃSKIE TARGI OWOCOWE zawiadamiają, że następna aukcja odbędzie się we wtorek dnia 2 stycznia 1936 r. o godz. 11.30 w lokalu Chłodni i Składów Portowych

GDYŃSKIE TARGI OWOCOWE

GDYŃSKIE TARGI OWOCOWE