Gdyńskie zabytki: część 4 / Jerzy Heidrich // Rocznik Gdyński. – 1989/1990, nr 9, [147]-154. – Il., rys.

Gdyńskie zabytki: część 4