“H A K O L” Sp. z o.o. STOWARZYSZENIE KUPCÓW DLA HANDLU KOLONIALNEGO IMPORT EKSPORT Hurtowa sprzedaż towarów kolonjalnych i owoców południowych GDYNIA 10 LUTEGO 21/23 Biuletyn-Izby-Przemysłowo-Handlowej-w-Gdyni-1938,-nr-10,-s.-27a

“H A K O L” Sp. z o.o. STOWARZYSZENIE KUPCÓW DLA HANDLU KOLONIALNEGO IMPORT EKSPORT Hurtowa sprzedaż towarów kolonjalnych i owoców południowych GDYNIA 10 LUTEGO 21/23 Biuletyn-Izby-Przemysłowo-Handlowej-w-Gdyni-1938,-nr-10,-s.-27a