Historia Gdyńskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej / Lucyna Głogowska // Rocznik Gdyński. – 2007, nr 19, s. 161-165

Historia gdyńskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej