iGrób-Antoniego-Abrahama-na-cmentarzu-na-Oksywiu

Rocznik Gdyński
iGdynia.-Baraki-mieszkalne
iJednostki-pływające-wychodzące-z-portu.-Widok-na-Oksywie-od-strony-Gdyni.-W-środku-widoczne-jasne-budynki-zespołu-Dowództwa-Floty-i-Koszar-Marynarki-Wojennej.-1920-1939