Import owoców suszonych przez port gdyński // G los Poranny. – 1932, nr 89, s. 9

Import owoców suszonych przez port gdyński // G los Poranny. - 1932, nr 89, s. 9

Import owoców suszonych przez port gdyński // G los Poranny. – 1932, nr 89, s. 9