“Inspiracje” dwadzieścia lat pleneru i tkaniny artystycznej w Gdyni / Teresa Szydłowska // Rocznik Gdyński. – 1998, nr 13, s. [261]-264. – Il.

"Inspiracje" dwadzieścia lat pleneru i tkaniny artystycznej w Gdyni