Inwestycje w porcie gdyńskim 2

Rocznik Gdyński
Inwestycje w porcie gdyńskim
W sobtę dn. 14 lipca 1945 r. i codziennie DANCING NAD MORZEM