iWidok-ogólny-grobu-generała-Gustawa-Orlicz-Dreszera-w-Oksywiu

Rocznik Gdyński
iWidok-ogólny-cmentarza-wojskowego-na-Oksywiu
iWidok-ogólny-grobu-Gustawa-Orlicz-Dreszera-na-Oksywiu.–Data-1936-1939