iWidok-zewnętrzny-pawilonów-z-mieszkaniami-oficerskimi-w-Gdyni—Oksywiu

Rocznik Gdyński
iWidok-zewnętrzny-latarni-morskiej
Zamożny kolonista z gośćmi w święto Bożego Narodzenia przed domem. Daty skrajne 1929