dzs721

Izba Przemysłowo-Handlowa w latach 1931-1939
dzs720
dzs722