Jak mat Musiał swym ziomkom o morzu prawił / Karol Taube. – Wydawnictwo Ligi Morskiej i Kolonjalnej : Warszawa, 1934

Jak mat Musiał swym ziomkom o morzu prawił / Karol Taube. - Wydawnictwo Ligi Morskiej i Kolonjalnej : Warszawa, 1934

Jak mat Musiał swym ziomkom o morzu prawił / Karol Taube. – Wydawnictwo Ligi Morskiej i Kolonjalnej : Warszawa, 1934