Jak Urząd Bezpieczeństwa ujął w Gdyni “Szarego”

Jak Urząd Bezpieczeństwa ujął w Gdyni "Szarego"

Jak Urząd Bezpieczeństwa ujął w Gdyni “Szarego”

dzs673