Jan Hołowiński (1892-1960)

Rocznik Gdyński
Rocznik Gdyński
Rocznik Gdyński
Rocznik Gdyński