871

Jan Konrad Kotłowski (1912-1972) - nieznany fotograf przedwojennej Gdyni
870
872