875

Jan Konrad Kotłowski (1912-1972) - nieznany fotograf przedwojennej Gdyni
874