Jan Mieszczanowski Zaprzysiężony i publicznie ustanowiony rzeczoznawca od wagi i ilości towarów. Zaprzysiężony próbobiorca na port w Gdyni

Jan Mieszczanowski