862

Józef Gabriel Jęczkowiak (1898-1966). Radny Miejski, prezes Koła Związku Oficerów Rezerwy
Józef Gabriel Jęczkowiak (1898-1966). Radny Miejski, prezes Koła Związku Oficerów Rezerwy
863