868

Józef Gabriel Jęczkowiak (1898-1966). Radny Miejski, prezes Koła Związku Oficerów Rezerwy
867