Już dzisiaj masz szansę uczestniczenia w Wielkiej Loterii “Kuriera Gdyńskiego” … // Kurier Gdyński. – 1992, nr 1, s. 1

Już dzisiaj masz szansę uczestniczenia w Wielkiej Loterii