Kapituła KIGM nie przyznała nagrody “Bursztynowa Kaczka”

Kapituła KIGM nie przyznała nagrody "Bursztynowa Kaczka"

Kapituła KIGM nie przyznała nagrody “Bursztynowa Kaczka”