Ze zbiorów biblioteki cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego

budownictwo; budynek Funduszu Pracy

budownictwo; budynek Funduszu Pracy