Komandor Bartoszewicz i inni przed Sądem (28 dzień rozprawy) // Rzeczpospolita.- 1926, nr 313, s. 8

Komandor Bartoszewicz i inni przed Sądem (28 dzień rozprawy) // Rzeczpospolita.- 1926, nr 313, s. 8

Komandor Bartoszewicz i inni przed Sądem (28 dzień rozprawy) // Rzeczpospolita.- 1926, nr 313, s. 8