Komenda Miejska Policji w Gdyni otrzymała z Urzędu Miasta kolejną partię maseczek ochronnych

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W GDYNI
http://www.gdynia.policja.gov.pl/m17/informacje/wiadomosci/90073,Komenda-Miejska-Policji-w-Gdyni-otrzymala-z-Urzedu-Mi asta-kolejna-partie-masecze.html 2020-05-30, 20:04