Komisarskie rządy – na pokaz // Gazeta Robotnicza. – 1937, nr 322, s. 9

Komisarskie rządy - na pokaz // Gazeta Robotnicza. - 1937, nr 322, s. 9

Komisarskie rządy – na pokaz // Gazeta Robotnicza. – 1937, nr 322, s. 9